Avancerad, kompetent, effektiv & trygg juridik

Processrätt

Processratt

Vi inom Advokaterna arbetar konstruktivt för att hantera konflikter och lösa tvister.

Det innebär bland annat att vi lägger upp en strategi med utgångspunkt från klientens specifika behov.

Genom att förhandla och försöka nå en förnuftig lösning, kan vi ofta komma fram till en uppgörelse. Denna förhandling kan ske både innan en domstolsprocess startar och när den väl pågår.

Om parterna inte skulle komma överens kan vi biträda vid process i domstolar och nämnder. Vi inom Advokaterna hjälper även till med rådgivning när det gäller avtal och andra juridiska frågeställningar. På så sätt kan många tvistesituationer undvikas.

Vi jobbar med processrätt