Avancerad, kompetent, effektiv & trygg juridik

Advokat Ulla Johansson

Ulla

KONTAKT
Tel: +46 300 731 00
Mobil: +46 70 813 86 23
Fax: +46 300 731 05
ulla.johansson@advokaterna.eu

 

ADRESS
Norra Torggatan 8-10
Box 10025
434 21 Kungsbacka

 

ASSISTENT
Karin Jeppsson
+46 300 731 00
karin.jeppsson@advokaterna.eu

 

Utskriftsvänlig version
ERFARENHET
• Förbundsstyrelsen i Villaägarnas riksförbund, ordförande 2001-2009
• Styrelseledamot i Villaägarnas riksförbund 1995-
• Vice president of UIPI, Bryssel , Union International de la Propriété
• Ägare Advokat Ulla Johansson AB, 1993-
• Anställd advokat 1991-1993.
• Biträdande jurist på advokatbyrå, 1986-1991
• Försäkringsjurist Skandia & Trygg-Hansa, 1983-1986.
• Länsstyrelsen Göteborg, 1981-1983
• Notarietjänstgöring, Länsrätten i Göteborg, 1978-1981

 

UTBILDNING
• Jur kand (Lunds universitet, 1978)
• Skadereglerarutbildning IFU

 

VERKSAMHETSINRIKTNING
• Brottmål
• Fastighetsrätt
• Entreprenadrätt
• Tvistlösning i domstol
• Samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund sedan 1994

 

MEDLEMSKAP M.M.
• Sveriges advokatsamfund, 1991
• Hedersmedlem i Villaägarnas riksförbund
• Villaägarna i Kungsbacka kommun
• Brottsofferjouren i Kungsbacka kommun

 

SPRÅK
• Svenska
• Engelska