Avancerad, kompetent, effektiv & trygg juridik

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN:

 • Affärsjuridik

  Affärsjuridik

  Vill du ta vara på affärsmöjligheterna samtidigt som du undviker misstag som kan bli kostsamma? Vi kan hjälpa dig med det mesta som berör affärsjuridik; allt från att bedöma affärsupplägg och granska avtal till att bistå vid juridiska tvister.

 • Arbetsrätt

  Arbetsrätt

  Arbetsrätten är ett komplext område som omfattar ett flertal lagar som fastställer vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har på en arbetsplats. Vi erbjuder rådgivning i alla sorters arbetsrättsliga frågor – till både arbetstagare och arbetsgivare.

 • Arvs- & familjerätt

  Arvs- & familjerätt

  På vägen genom livet inträffar stora och små saker. När det otänkbara händer vänds tillvaron upp och ner. I dessa stunder av sorg och förtvivlan är det ofta nödvändigt att ta hjälp av en kunnig och erfaren person som tar hand om det praktiska.

 • Brottmål

  Brottmål

  Vi inom Advokaterna har gedigen erfarenhet av brottmål. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare, där vi företräder personer som är misstänkta eller åtalade för brott, och som målsägandebiträde, då vi biträder personer som har blivit utsatta för brott.

 • Fastighets- & entreprenadrätt

  Fastighets- & entreprenadrätt

  Advokaterna granskar och upprättar olika avtal inom aktuella rättsområden, som exempelvis överlåtelse av fast egendom med eller utan byggnad, entreprenadkontrakt, överlåtelse av bostadsrätt, hyreskontrakt, avtal om samäganderätt. Vi har särskild erfarenhet och kompetens av bygglovsärenden.

 • Insolvens- & obeståndsrätt

  Insolvens- & obeståndsrätt

  Hur kan finansiella kriser förebyggas på ett effektivt och korrekt sätt? Vilka åtgärder ska vidtas när den ekonomiska situationen är akut? Vilka rättigheter har du som borgenär eller gäldenär i en konkurs?

 • Processrätt

  Processrätt

  Vi inom Advokaterna arbetar konstruktivt för att hantera konflikter och lösa tvister. Det innebär bland annat att vi lägger upp en strategi med utgångspunkt från klientens specifika behov. Genom att förhandla, och försöka nå en förnuftig lösning, kan vi ofta komma fram till en uppgörelse.

 • Förvaltningsrätt

  Förvaltningsrätt

  Advokaterna biträder dig som förälder eller barn/ungdom som offentligt biträde i fråga om tvångsomhändertagande enligt LVU, lagen om vård av unga.

ADVOKATERNA utgör en sammanslutning av fyra advokater i en kontorsgemenskap med kontor i Kungsbacka och Göteborg.

Ledamöter-Sveriges-Advokatsamfund-Advokaterna-207x300Klienterna består av såväl privatpersoner som små och större företag. Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom skilda rättsområden såsom affärsjuridik, arbetsrätt, arvs- och familjerätt, brottmål, fastighets- och entreprenadrätt samt insolvens- och obeståndsrätt. Genom etablerade nätverk kan vi även bistå med internationell affärsjuridisk specialistkompetens.